بحور الالحان

 • ۸۸

دانلود کتاب بحور الالحان در علم موسیقی و نسبت آن با عروض تابیف فرصت شیرازی

صد مقاله در معرفت تورات و انجیل و قرآن کریم

 • ۱۷۹

دانلود کتاب صد مقاله سلطانی در معرفت تورات و انجیل و قرآن کریم تالیف سلطان الواعظین شیرازی

(19MB)

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

 • ۹۵

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

احصاء العلوم فارابی

معرفی کتاب موسیقی کبیر فاربی

کتاب پرسش ها و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی

 • ۴۹

دانلود کتاب پرسش ها و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی

از دکتر مجید معارف

نقدی بر افکار ابن تیمیه

 • ۸۳

دانلود کتاب نقدی بر افکار ابن تیمیه

ابن تیمیه از پیشوایان اندیشه سلفیه است که آراء و عقاید خاص و به اصطلاح سلفی گرایانه او را امروزه می توان در فرقه ای بنام وهابیت مشاهده کرد.

پیدایش سلفیه

سلفیه، پدیده ای ناخواسته و نسبتاً نوخواسته است که انحصارطلبانه، مدّعی مسلمانی است و همه را جز خود کافر می داند. فرقه ای خودخواه که با به تن در کشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با ادّعای وحدت با بنیان وحدت مخالف است.

بت پرستی و مسیحیت کنونی

 • ۵۷

دانلود کتاب بت پرستی و مسیحیت کنونی

ترجمه عقاید الوثنیه فی الدیانه النصرانیه

برخی از فصل های این کتاب:

 • فصل اول: 
عقیده تثلیث نزد بت پرستها
عقیده تثلیث نزد مسیحین
 • فصل دوم:
اعتقاد به صلب نزد بت پرستها
اعتقاد به دار زدن نزد مسیحی ها
 • فصل سوم:
ظهور ظلمت در عالم به واسطه مرگ
خدایان به عقیده بت پرستها
ظهور ظلمت در عالم در موقع صلب مسیح به عقیده مسیحیان
 • فصل چهارم:
ولادت یکی از خدایان که خود را برای مردم فدا کردبعقیده بت پرستها
ولادت عیسی مسیح به عقیده مسیحین

با شما تا ابدیت

 • ۱۰۲

دانلود کتاب با شما تا ابدیت بحث و استدلال درباره رویت ارواح

این کتاب اثر نویسنده تبتی (چینی) لوبسانگ رامپا در مورد امور ماوراء الطلبیعه است که در مورد امور متافیزیک و قدرت های انسان بحث می کند.

در مقدمه مترجم می خوانیم:

رامپا را می توان بعنوان یکی از نخستین نویسندگان مطالب ماوراء الطبیعه در قرن حاضر نام بردبعد ها اشخاصی همچون کاستاندا و دون خوان لیندا گودمن سیدنی عمر و بسیاری از راهب های چینی و مرتاض های هندی و روانشناسان آمریکایی و غیره از راه می رسند البته در قرون گذشته بارها از هاله تابان و سیر و سفر هایی که انسان در طول خواب انجام می دهد و ... سخن به میان آمده است اما این مطالب یا به صورت اسراری فاش نشدنی بودن یا تعالیمی بسیار سخت.

دانلود کتاب اسلام و نابسامانی های روشنفکران

 • ۷۰

دانلود کتاب اسلام و نابسامانی های روشنفکران در سه جلد

از محمد قطب

دانلود کتاب آیین قبالا

 • ۱۳۶

دانلود کتاب آیین قبالا عرفان و فلسفه یهود

کابالا یا قبالا چیست؟

کابالا در لغت به معنی کهنه و قدیمی است اما در اصطلاح یکی از مکاتبی است که از متون یهودی سرچشمه گرفت و پیروانش معمولاً از متون یهودی برای توصیف و تفسیر مسائل عرفانی استفاده می‌کنند. دستورهای کابالا برای فهم معنی مخفی متون یهودی نظیر تورات و نوشتارهای ربیها نظیر تلمود به کار می‌رود و معنی مخفی عبادت یهودی را بیان می‌کند.

چند شعر زیبا از دکتر منصوری لاریجانی

 • ۷۰

دکتر منصوری لاریجانی رو حتما از برنامه معرفت بیاد دارید، چند شعر زیبا از ایشون:

بیش از این اندیشه در کارم نما

در خم گیسو گرفتارم نما

از پس پرده عیان کن زلف خویش

با شکنج غمزه آزارم نما

از شراب چشم مستت باده ای

بر لبم افشان و هشیارم نما

شاهد میخانه ات را کن نصیب

از بهشت و حور بیزارم نما

عمر شیرین از کفم، ایام برد

گر دمی باقی است بیدارم نما

حق آن پیری که بر خال لبت

عقل و دین را باخت، بیمارم نما

در فنایت دیده ام دارِ بقا

همچو منصوری خریدارم نما

***