مرکز دانلود کتاب های آکادمیک

<>

۱۱ مطلب با موضوع «کتب فارسی و عربی :: ادیان و فرق» ثبت شده است

دانلود کتاب صد مقاله سلطانی در معرفت تورات و انجیل و قرآن کریم تالیف سلطان الواعظین شیرازی

(19MB)

 • َAcaBook

دانلود کتاب نقدی بر افکار ابن تیمیه

ابن تیمیه از پیشوایان اندیشه سلفیه است که آراء و عقاید خاص و به اصطلاح سلفی گرایانه او را امروزه می توان در فرقه ای بنام وهابیت مشاهده کرد.

پیدایش سلفیه

سلفیه، پدیده ای ناخواسته و نسبتاً نوخواسته است که انحصارطلبانه، مدّعی مسلمانی است و همه را جز خود کافر می داند. فرقه ای خودخواه که با به تن در کشیدن جامه انتساب به سلف صالح و با ادّعای وحدت با بنیان وحدت مخالف است.

سلفیه؛ یعنی همان که بستر وهابیت است، مدعی است هیچ مذهبی وجود ندارد و باید به عصر سلف؛ یعنی دوران صحابه، تابعین، و تابعینِ تابعین بازگشت و اسلام بلامذهب را اختیار نمود. آنان دستی به این دعوت بلند کرده و می گویند: بیایید با کنار گذاشتن همه مذاهب به سوی یگانه شدن رویم، ولی با دستی دیگر شمشیر تکفیر را کشیده و با حذف دیگران از جامعه اسلامی و راندن آنان به جمع کفار، جامعه را به چند دستگی می کشانند.

واضح است که دعوت مردم به کنار گذاشتن دستاوردهای مذاهب کاری نشدنی است؛ زیرا پیروان مذاهب به سادگی از مذاهب خود دست برنمی دارند و به سوی نقطه ای مجهول و تاریک که سلفیه مدعی آن است نمی دوند، به ویژه آنکه در پشت این دعوت به “بی مذهبی” نوعی مذهب نهفته، بلکه این دعوت، خود نوعی مذهب است، آن هم مذهبی گرفتار چنگال جمود و تنگ نظری که اسلام را به صورت دینی بی تحرک، بی روح، ناقص، ناتوان و بی جاذبه تصویر می کند و با احیای روح خشونت و تعصب، راه را بر هر گونه نزدیک شدن به همدیگر می بندد و به جای آن فضایی از درگیری ها و بدبینی ها را ایجاد می کند و دست همگان را به سوی شمشیر پیکار می کشاند.

 برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر راجع به ابن تیمیه اینجا را ببینید

کتاب تاریخ تفکر سلفی گری از آغاز تا عصر حاضر

منبع

 • َAcaBook

دانلود کتاب بت پرستی و مسیحیت کنونی

ترجمه عقاید الوثنیه فی الدیانه النصرانیه

برخی از فصل های این کتاب:

 • فصل اول: 
عقیده تثلیث نزد بت پرستها
عقیده تثلیث نزد مسیحین
 • فصل دوم:
اعتقاد به صلب نزد بت پرستها
اعتقاد به دار زدن نزد مسیحی ها
 • فصل سوم:
ظهور ظلمت در عالم به واسطه مرگ
خدایان به عقیده بت پرستها
ظهور ظلمت در عالم در موقع صلب مسیح به عقیده مسیحیان
 • فصل چهارم:
ولادت یکی از خدایان که خود را برای مردم فدا کردبعقیده بت پرستها
ولادت عیسی مسیح به عقیده مسیحین
 • َAcaBook

کتاب تاریخ تفکر سلفی گری از آغاز تا عصر حاضر

کتابی مختصر در 59 صفحه که به ریشه های تفکر سلفی در اسلام می پردازد، از ظهور اصحاب حدیث تا احمد بن حنبل، ابن تیمیه و وهابیت در عصر جدید

 • َAcaBook

کتاب فوق العاده تاریخ مذاهب در اسلام که همان ترجمه الفرق بین الفرق بغدادی دانشمند اشعری مذهب قرن 5 است 

که پیش تر اصل عربی کتاب رو در سایت گذاشته بودیم (اینجا)

 • َAcaBook

کتاب بیان الادیان از ابوالمعالی محمد بن نعمت علوی فقیه بلخی به زبان فارسی

 • َAcaBook

کتاب تاریخ جامع ادیان جان ناس که یکی از کتب مرجع و اصلی در زمینه شناخت ادیان در رشته تاریخ ادیان محسوب می شود

 • َAcaBook

تاریخ تحلیلی ادیان و مذاهب در جهان از آغاز تا امروز

 • َAcaBook

کتاب فهرست ابن ندیم که از کتاب مرجع در زمینه شناخت دانشمندان و کتاب های ایشان به شمار می آید

فهرست ابن ندیم که در سال 377 تالیف شدهاز جامع ترین کتب در زمینه کتابشناسی و شرح حال نویسنداگان آنها بحساب می آید. ضمن اینکه ابن ندیم در این کتاب به مسئله زبان عربی و همچنین فرقه های اسلامی آن دوره نیز پرداخته. به این کتاب فهرس العلوم نیز می گویند.

لازم به ذکر است که این کتاب توسط آقای رضا تجدد تصحیح و ترجمه نیز شده است.  

 • َAcaBook

مقاله نظام قبیله ای و خاستگاه خوارج نخستین از استاد ارجمند جناب دکتر احمد پاکتچی

 • َAcaBook