العین خلیل بن احمد

  • ۱۳۸

دانلود کتاب العین از خلیل بن احمد فراهیدی متوفای 174 ه ق

جلد 1 

جلد 2 

جلد 3 

جلد 4 

جلد 5