تاریخ جامع ادیان جان ناس

  • ۶۷

کتاب تاریخ جامع ادیان جان ناس که یکی از کتب مرجع و اصلی در زمینه شناخت ادیان در رشته تاریخ ادیان محسوب می شود