فضل الاعتزال و طبقات المعتزله

  • ۱۳۱

کتاب فضل الاعتزال و طبقات المعتزله تالیف سه تن از متکلمین متقدم: قاضی عبد الجبار م 415 و ابوالقاسم بلخی م 319 و حاکم جشمی م 494

 با گردآوری فواد سید