دایره المعارف بزرگ اسلامی

  • ۱۷۴۰

دایره المعارف بزرگ اسلامی

این دایره المعارف که بنام دایره المعارف اسلامیکا هم شناخته می شود یکی از بزرگترین و مفصل ترین دانشنامه های ایران و حتی جهان اسلام محسوب می شود، این دایره المعارف که هنوز در حال تکمیل است زیر نظر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی در حال تکمیل و چاپ است که تاکنون 21 جلد از آن چاپ شده.

شما می توانید از طریق سایت زیر هم به مقالات جلد چهاردهم به بعد به صورت آنلاین دسترسی داشته باشید.

سایت بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی

پ ن: برای دیدن جلد چهاردهم به سایت بنیاد مراجعه کنید. از اینجا

همچنین برای دیدن تمام اجلاد اینجا  را ببنید. 

برای دیدن مقالات دکتر پاکتچی این صفحه را ببینید.