دانلود کتاب آیین قبالا

  • ۱۳۶

دانلود کتاب آیین قبالا عرفان و فلسفه یهود

کابالا یا قبالا چیست؟

کابالا در لغت به معنی کهنه و قدیمی است اما در اصطلاح یکی از مکاتبی است که از متون یهودی سرچشمه گرفت و پیروانش معمولاً از متون یهودی برای توصیف و تفسیر مسائل عرفانی استفاده می‌کنند. دستورهای کابالا برای فهم معنی مخفی متون یهودی نظیر تورات و نوشتارهای ربیها نظیر تلمود به کار می‌رود و معنی مخفی عبادت یهودی را بیان می‌کند.