ترجمه الفرق بین الفرق بغدادی

  • ۸۸

کتاب فوق العاده تاریخ مذاهب در اسلام که همان ترجمه الفرق بین الفرق بغدادی دانشمند اشعری مذهب قرن 5 است 

که پیش تر اصل عربی کتاب رو در سایت گذاشته بودیم (اینجا)

الفرق بین الفرق بغدادی

  • ۹۰

کتاب الفرق بین الفرق بغدادی در شناسایی فرقه های نخستین اسلامی

از کتاب های مرجع و عالی 

برای دانلود پی دی اف ترجمه کتاب اینجا را ببینید