با شما تا ابدیت

  • ۱۰۴

دانلود کتاب با شما تا ابدیت بحث و استدلال درباره رویت ارواح

این کتاب اثر نویسنده تبتی (چینی) لوبسانگ رامپا در مورد امور ماوراء الطلبیعه است که در مورد امور متافیزیک و قدرت های انسان بحث می کند.

در مقدمه مترجم می خوانیم:

رامپا را می توان بعنوان یکی از نخستین نویسندگان مطالب ماوراء الطبیعه در قرن حاضر نام بردبعد ها اشخاصی همچون کاستاندا و دون خوان لیندا گودمن سیدنی عمر و بسیاری از راهب های چینی و مرتاض های هندی و روانشناسان آمریکایی و غیره از راه می رسند البته در قرون گذشته بارها از هاله تابان و سیر و سفر هایی که انسان در طول خواب انجام می دهد و ... سخن به میان آمده است اما این مطالب یا به صورت اسراری فاش نشدنی بودن یا تعالیمی بسیار سخت.