کتاب مهار انحراف و تبار انحراف

  • ۳۷۹

کتاب تبار انحراف از حجت الاسلام طائب که به وقایع پس از رحلت پیامبر گرامی اسلامی (ص) و نقش یهود در تاریخ اسلام می پردازد 

کتاب مهار انحراف:

 

متن این دو کتاب رو حجت الاسلام طائب در 51 جلسه سخنرانی ایراد فرموده اند که از اینجا می توانید دانلود کنید.

سایت حجت الاسلام مهدی طائب