کاربردی سازی علوم قرآنی قسمت سوم

  • ۷۹

هدف علوم قرآنی؛ علم برای علم یا علم برای جامعه؟

***

استاد پاکتچی در نمایشگاه قرآن:

در حوزه مطالعات قرآنی ما یک انتقاد اساسی وجود دارد، یکی از مشکلات ما در مطالعات قرآنی و در آموزش‌های دانشگاهی در این حوزهآن است که هدف ما نفس علم است و این مهم‌ترین سد هر نوع کاربردی‌سازی است.