راه برون رفت از معضل رشته علوم قرآن

  • ۷۷

راه برون رفت از مشکل؛

ایجاد ظرفیت برای اینکه مطالعات قرانی در مسیر کاربرد در علوم دیگر قرار بگیرند

یعنی مطالعات میان رشته ای

***

استاد پاکتچی در نمایشگاه قرآن:

وی با بیان اینکه مسئله اصلی در این رشته کاربردی‌سازی آن است، گفت: باید افرادی کارهای نظری انجام بدهند و بحث کنند که مثلا سوره‌های مکی را بتوان خوانش پدیدارشناسی انجام بدهند، آیا ما در قرآن ناسخ منسوخ داریم و ... ما برای این کارها چند نفر نیاز داریم؟ شاید ۲۰۰ نفر، بقیه افرادی که باید بیایند در این رشته کار کنند، قرار نیست کار نظری انجام بدهند. تربیت دانشجو برای حوزه‌های قرآن و حدیث وقتی معنادار است که بدانیم به غیر از بسط نظری چه کاری می‌توان انجام داد؟ تنها راه برون رفت از موقعیتی که در آن هستیم ایجاد ظرفیت‌هایی برای این است که مطالعات قرآنی در مسیر کاربرد در علوم دیگر قرار بگیرند.