مفاتیح الغیب فخر رازی

  • ۸۷۲

فخر رازی و تفسیر کبیر

کتاب تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی یا همان تفسیر کبیر فخر رازی تفسیری از دانشمند اشعری اهل سنت موفای 606 هجری قمری است، وی به دلیل ذهن نقادی که داشت در آثار فلاسفه بزرگ تشکیک می کرد به همین دلیل هم به امام المشککین معروف شد. این تفسیر بیشتر جنبه کلامی ضد معتزلی داشته که در فضای اشعری نوشته است. فخر رازی در این تفسیر به فرقه ها وعقاید مذهبی گوناگون هم اشاره کرده و از معتزلیون بسیار نقل قول آورده است. 

شیوه تفسیر

او تفسیر هر سوره را با ذکر نام آن، محل نزول، تعداد آیات و اقوال مربوط به آن آغاز کرده، سپس با ذکر یک یا دو یا چند آیه از آن سوره، توضیح کوتاهی درباره مناسبت آن‌ها با آیات قبلی داده است. سپس، چنانچه روایت یا حدیثی از پیامبر اکرم، صحابه یا تابعین درباره آیه یا آیات وجود داشته، آنها را بررسی کرده، یا به ذکر مسائلی چون ناسخ و منسوخ یا شرح مصطلحات حدیثی (مانند متواتر و آحاد و جرح و تعدیل) پرداخته، آنگاه آیه یا آیات مورد نظر را به کوچکترین اجزای مفهومی، تجزیه کرده و تحت عناوینی چون مسئله، سؤال، وجه، اقوال، امور و غیره، از ابعاد مختلف کلامی و فلسفی و لغوی و ادبی و فقهی و مانند اینها به بررسی و تفسیر آن‌ها پرداخته و در پایان، نظر خود را بیان نموده است. این بحثهای تفصیلی و پرداختن به ابعاد گوناگون یک مسئله، از ویژگیهای بارز و منحصر به فرد تفسیر کبیر است.

در 33 فایل pdf

حجم: 200 MB


مطالب مرتبط: درباره فخر رازی