چگونه در ورد نیم فاصله ایجاد کنیم؟

  • ۱۳۴

یک نکته کاربردی دیگر هم که خیلی به درد دوستان کارشناسی ارشد و کسانی که در حال نوشتن مقاله و پایان نامه هستند می خورد، ایجاد نیم فاصله بین دو کلمه است، مثلا کلماتی که دو بخشی هستند مانند: (می شود، می کند، می رود، گفته ام، گفته اند و یا کلماتی که به ها ختم می شودن مانند کتاب ها و...) رو باید در پایان نامه و مقاله درست بنویسید، یعنی فاصله ای که میان دو بخش کلمه وجود داره رو باید طوری بزنید که اگر کلمه در پایان خط قرار گرفت دو تیکه نشود و در هر صورت دو بخش کلمه متصل به هم باشند. برای این کار باید بجای زدن کلید space از  (- +CTRL)  استفاده کنید. (کلید (-) بالای حرف (ج) در کیبورد قرار دارد.)