اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

  • ۹۵

اندیشه های علمی فارابی درباره موسیقی

احصاء العلوم فارابی

معرفی کتاب موسیقی کبیر فاربی

معرفی کتاب موسیقی کبیر فارابی

  • ۱۲۲

فارابی یا همان معلم ثانی بزرگ در تاریخ فلسفه اسلامی،که پیشتر در مورد کتاب احصاء العلوم او صحبت کرده بودیم کتابی دارد بنام موسیقی کبیر که خیلی دوست داشتم این کتاب رو از نزدیک ببینم، این کتابی که عکس اون رو مشاهده می کنید، توجمه دکتر آذرنوش هست و الحق هم زحمت زیادی برای ترجمه این کتاب کشیده شده در مقدمه این کتاب آمده که موسیقی در قرون ابتدایی برای فلاسفه ای که تحت تاثیر فلسفه یونانی و ارسطویی قرار داشتند، جزئی از فلسفه به شمار می رفته، از همین روی فیلسوفی مانند فارابی در موسیقی کتاب نوشته، شاید اگر شما هم این کتاب رو ببینید از گستره بحث های تخصصی فارابی در علم موسیقی و لحن و مسائل ظریف آن حیرت کنید. جالب است بدانید این کتاب پیش از ترجمه به فارسی توسط بارن کارا به زبان فرانسه هم ترجمه شده.