درباره هری اوسترین ولفسون

  • ۸۶

هری اوسترین ولفسون یکی از فلاسفه و تاریخ دانان برتر در دانشگاه هارواد آمریکا بوده که کتاب فلسفه علم کلام وی در ایران یکی از شناخته شده ترین کتب وی در زمینه تاریخ فلسفه و کلام در جهان اسلام می باشد. بررسی ریشه های مکاتب فلسفی و کلامی در قرون نخستین اسلامی و تاثیر گذاری گفتمان های فلسفی یهودی و مسیحی در کلام و فلسفه اسلامی به طرز حیرت آوری انجام شده که نشان از تبحر و آگاهی دقیق وی از تاریخ فلسفه کلام اسلامی و همچنین عقاید فلسفی مسیحی و یهودی می باشد. 

از کتاب های دیگر ولفسون می توان به کتاب هایی مانند فلسفه آباء کلیسا (ترجمه شده) ، بازتابهای کلام اسلامی در فلسفه یهودی فیلون (ترجمه شده)، اشاره کرد.