The structure of scientific revolutions

  • ۶۷

The structure of scientific revolutions

کتاب ساختار انقلاب های علمی از توماس کوهن 

این کتاب یکی از برترین و تاثیر گذارترین کتاب های نوشته شده پس از جنگ جهانی دوم می باشد

توماس کوهن فیلسوف و فیزیک‌دان آمریکایی است

او بیشتر به تاریخ علم، فلسفه علم و جامعه‌شناسی علم پرداخته شناخته‌شده‌ترین کتاب او ساختار انقلاب‌های علمی است که در آن به ارائه معیارهایی برای تشخیص انقلاب علمی می‌پردازد.