دانلود خلاصه تاریخ حدیث معارف

  • ۴۸

دانلود خلاصه تاریخ حدیث در 12 صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم

قسمت تاریخ حدیث شیعه

فصل اول:

  • یاران باوفای امیر المؤمنین علیه السلام در صدر اسلام: ابوذر، سلمان، مقداد در درجه اول و بعد از آن ها عمار، شتیره، ابو ساسان و ابو عمیره انصاری.